Tag Archives: Orsko

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 4

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 4

Ketvirtoje mokslinio rašto darbe pratęsime “Objekto aprašymas” skilties temą ir informacijos dalybas.

Rezervuarai su plaukiojančiu stogu. Rezervuarai su plaukiojančiu stogu – tai paprasti vertikalūs cilindriniai rezervuarai su sienelėmis, kurios suvirintos susidūrimuose, ir kurių viduje ant produkto paviršiaus plaukioja metalinis diskas – pontonas, kuris užtikrina tolygų prigludimą prie skysčio paviršiaus. Pontonai sudaro 20-25 % stogo aikštelės. Pastaraisiais metais LOJ garavimo mažinimui iš naftos ir jos produktų saugojimo talpyklų vis plačiau naudojami plaukiojantis stogai ir pontonai. Šių apsauginių priemonių įdiegimas leidžia iki 98 sumažinti LOJ nugaravimą iš talpyklų tuo metu, kai nevyksta iškrovimo/pakrovimo operacijos [21].
Antžeminės talpyklos gali būti su fiksuotu ir su plaukiojančiu stogu.

1 pav. Principinė uždangos konstrukcija [5]

Talpyklose su fiksuotu stogu LOJ kiekio mažinimui yra sumontuota plaukiojanti uždanga (pontonas), o talpyklose su plaukiojančiu stogu papildomai įrengta antrinė uždanga (1 pav.) [5].
Pontono veikimo esmė yra tame, kad jis atskiria talpykloje laikomą naftos produktą nuo dujinės erdvės visame paviršiuje. Kuo mažesnis dujinės erdvės tūris, tuo mažiau jame susikaups naftos produkto dujų, tuo mažesnis bus nugaravimas nuo paviršiaus besikeičiant meteorologinėms sąlygoms.
Pontono konstrukcija turi būti lengva, kad jis galėtų lengvai judėti į viršų vykstant naftos produkto pripildymo operacijai ir į apačią vykdant talpyklos ištuštinimą. Todėl praktikoje dažniausiai naudojami aliumininiai pontonai. Tokių pontonų masė yra palyginti nedidelė, juos galima montuoti tiek jau veikiančiuose, tiek naujuose rezervuaruose. Pontonai talpyklose montuojami kartu su bandinių paėmimo ir lygio nustatymo mechanizmais. Tokie pontonai gali būti eksploatuojami 230330 ° K temperatūroje. Pontonai pagaminti iš aliuminio atsiperka per 2 metus, be to jų kapitalinio remonto sąnaudos yra 1/3 mažesnės nei plieninių [5, 15, 21].

2 pav. Naftos produkto talpyklos konstrukcijos su ir be pontono palyginimas [5]

Iš 2 pav. matome, kad pontono įdiegimas į talpyklą kelis kartus sumažina dujinės erdvės tūri virš laikomo naftos produkto, t.y. izoliuoja laikomą naftos produktą nuo supančios aplinkos, kas leidžia pasiekti mažesnius LOJ nugaravimus.

3 dalis.

5 dalis.

Magistrinių darbų rašytojams siūlome aukštos kvalifikacijos konsultacijas, kompetentingų specialistų pagalbą, bei gerų rezultatų pasiekimą. Visą reikalingą informaciją rasite.

Taip pat skaitykite:

Ketvirta dalis patalpinta: 2015-05-01